bröd och skådespel

31 jan. 2012

Jag har hittat min bokidé

Jag jobbar på en roman. Med betoning på 'en'.

Under mer än fem års tid har jag påbörjat olika skrivprojekt. Varje sådant har ganska snart ersatts av ett nytt, "bättre" projekt. Med följden att jag aldrig har kommit någon vart.

Men den här gången är det annorlunda. Nu vet jag vilket skrivprojekt det är som gäller och jag har varit det trogen i snart ett års tid. Det är enastående.

Nyckeln till denna framgång är att jag har gått en distanskurs som heter just "Hitta din bokidé". Oavsett vad den har gett mig i övrigt så har den gett mig det kanske viktigaste: att jag har hittat min bokidé.

Det betyder inte att romanen är färdig. Jag har bara skrivit utkast på ett fåtal kapitel. Men jag har lugnt och metodiskt byggt upp den "värld" som romanen utspelar sig i. Fortfarande finns mycket att göra. Väldigt mycket. Men jag har bestämt genre för romanen och vilket huvudtema den har. Jag har också en första disposition klar för romanens huvudintrig, och några av de mest centrala relationerna är på plats. Det har tagit lång tid att låta detta växa fram och det har stundtals varit jobbigt. Men så kommer ett plötsligt genombrott! Och allt faller på sin plats! Och tre dagar senare... kör jag fast igen.

Mitt mål är förstås att få romanen färdig. Men det hinner jag nog inte i år heller. Jag inser att jag har ett stort arbete framför mig. När "researchen" är klar så återstår skrivandet. Och redigeringen. Och redigeringen igen. Och kanske en omplanering eller två.

Men jag är på väg - och den här gången vet jag vart jag ska!

Mer om romanskrivande kommer framöver. Det är fantastiskt stimulerande!


Inga kommentarer: