bröd och skådespel

12 dec. 2010

10. Variation

Som ni förstått är de olika punkterna i äventyrslistan inte helt oberoende av varandra. Men de representerar olika aspekter på ett bra äventyr. En av de punkter som manifesterar sig även i många andra punkter är den vi ska titta på här; ett bra äventyr ska bjuda på variation.

Det är roligt med omväxling. Variation håller intresset vid liv. Kontraster förstärker upplevelserna. Alltså: ett bra äventyr måste innehålla tillräckligt mycket variation. Men som ni förstår så får det inte gå till överdrift. Det får inte kännas forcerat och det får inte bryta mot spelvärldens logik eller äventyrets tema.

Variation behövs inte bara inom ett äventyr. Varje äventyr måste dessutom skilja sig från de övriga.

Vad är det då som bör varieras? Här är några förslag från mig.

- äventyrets mål (uppdraget) är unikt (gammalt exempel: befria den kidnappade draken)
- äventyrets akter utspelar sig i skilda miljöer (ibland till och med på ett värdshus)
- problemen som rp möter är av varierad typ (det bästa är inte alltid att ta till vapen)
- äventyrets tempo är varierat (tid för andhämtning före nästa rusch - ibland)
- äventyrets tema
- äventyrets skala (vardagliga problem eller storskaliga konflikter)

Eller?
:-)

/Calle

Inga kommentarer: