bröd och skådespel

23 dec. 2010

23. Anpassat för RP

Ett bra äventyr ska givetvis passa rollpersonerna som genomlever det. Eller tvärtom om man så vill - rollpersonerna ska passa äventyret. Om rollpersonerna skapas just för detta äventyr så anpassningen inget problem, det är lätt att se till att man skapar rollpersoner som passa äventyret. Ibland är det istället RP som har funnits sedan tidigare och äventyret som är helt nytt. Om du skriver äventyret för kända gamla RP så är det inte heller något problem att få dem att fungera bra ihop.

Men det finns alltså några fallgropar att se upp med och som vi ska titta närmare på för att få RP och äventyr att passa bättre för varandra. Det ena är att när du skriver ett äventyr utan att veta vilka RP som ska uppleva äventyret så bör du ha "generiska" RP i tankarna när du skriver, det vill säga en grupp hjältar av ganska vanlig sammansättning. Om äventyret kräver en ovanlig grupp RP så bör du istället bifoga färdiga RP. Du ska i ditt äventyr beskriva vilka slags RP det är skrivet för. Gör det i en tydlig ruta så att SL lätt kan bilda sig en uppfattning.

En annan grej är att du som äventyrsförfattare ska ha i åtanke att olika slags grupper av äventyrare kan komma att uppleva ditt äventyr. Hjälp SL genom att skriva små texter om hur exempelvis vissa scener ska hanteras om rollpersonsgruppen har en viss sammansättning. T.ex. "Om det finns en mystiker bland hjältarna så kan du låta de två väktarna bära IGNA-hjälmar."

Kontentan är: skriv ditt äventyr så att så många olika äventyrargrupper som möjligt kan få uppleva det.

Vad tycker du är viktigast för att ett äventyr ska fungera bra för en viss äventyrargrupp?

/Calle

Inga kommentarer: