bröd och skådespel

6 dec. 2010

6. Konsekvent omvärld

Ett bra äventyr ger spelarna en känsla av att omvärlden faktiskt är påverkbar. Med andra ord så är det bra om det som händer i äventyret ger avtryck på omgivningen. Det omvända är en katastrof - om spelarna känner att vad som än händer i äventyret så pågår allt annat som om inget hade hänt. Förtroendekris!

Kolla ditt äventyr. Du förväntar dig säkert att rollpersonerna kommer att utföra eller vara del i flera rätt så häpnadsväckande skeenden. Hur svarar omgivningen på detta? Vad blir reaktionen? Och hur visar du för spelarna att omvärlden har påverkats?

Självfallet finns det grader av påverkan. Om en rp skäller ut värdshusvärden så kan gruppen bli utkastad från värdshuset och måste finna logi någon annanstans, men om det är en stor stad så är dylika händelser vardagsmat och påverkan begränsas till bara just det värdshuset. Om rp däremot gör spektakulära nattliga räder mot den ene rådsmedlemmen efter den andre, så kommer kvarvarande rådsmedlemmar att vidtaga åtgärder. Kanske dubbleras alla stadsvakter etc...

Beskriv i ditt äventyr några tänkbara reaktioner i omgivningen på äventyrets troliga händelser.

/Calle

Inga kommentarer: