bröd och skådespel

21 dec. 2010

20. Typiskt för rollspelet

Ett bra äventyr ska vara väl överensstämmande med det rollspel det är skrivet för. Analysera vad som är grundpelarna i just detta rollspel, vad som utmärker det. Jag är medveten om att det är inte alltid så lätt att få det på pricken "rätt" - men gör ett seriöst försök. Se till att någon aspekt av varje grundpelare finns med i ditt äventyr.

Ett bra äventyr skrivet för ett visst rollspel kan möjligtvis tänja på ramarna, men det får inte gå utanför dem. Att introducera gröna utomjordingar med laserpistoler i ett standardfantasyrollspel kommer att kännas fel.

Istället för att tänja på gränserna ska du återvända till rötterna. Vad är typiskt för just det här rollspelet? Vad är det som gör det så bra? Se sedan till att detta finns med i ditt äventyr.
 
Så... vad är typiskt för just ditt rollspel?
;-)
/Calle

Inga kommentarer: