bröd och skådespel

12 dec. 2010

9. Spelledarpersoner

Ett bra äventyr måste givetvis innehålla SLP. Inte minst för att de är ett bra sätt för SL att närvara i spelvärlden. SL kommunicerar med spelarna via sina SLP och deras RP. Bra SLP ger SL goda möjligheter att interagera med spelarna. Och omvänt förstås. Ett bra sätt för spelarna att få uppleva spelvärlden är genom att låta RP möta SLP. Vi får tänka på SLP i breda termer här. Oftast är det en person men i vidare mening kan en SLP vara vad som helst som kan interagera hyfsat intelligent med RP.

Så den kluriga frågan är: Vad är en bra SLP?
Jag hoppas ni kan hjälpa mig med svaret (svaren). Här är några förslag från min sida.

En bra SLP...
- känns äkta och levande
- agerar rationellt (enligt sin egen måttstock)
- agerar realistiskt (efter sina förutsättningar)
- kan förklaras av spelvärldens logik
- påverkar eller berör RP och spelarna
- gör ett långvarigt avtryck
- kommunicerar något om äventyret eller dess omgivningar
- väcker känslor
- är utmanande eller problematisk för RP

Eller vad tror ni?

/Calle

Inga kommentarer: