bröd och skådespel

21 dec. 2010

19. Rollspel!

Alla bra rollspelsäventyr måste givetvis ha bra rollspelssituationer. Det är kanske så självklart att det är pinsamt att jag tar upp det. Men eftersom det här är en checklista så är det okej.

Äventyret ska inte handla bara om strategi, strid och historieberättande. Riktigt levande blir äventyret i rollspelssituationerna, när SL och spelare ikläder sig roller och agerar utifrån detta. Vad skiljer då de riktigt bra rollspelssituationerna från resten av äventyret? Viktigt är att det ges utrymme för rollspelandet. Det ska inte bestraffas utan belönas. 

Ett exempel på en sådan situation är när RP måste förhandla med/övertala någon och där strid inte framstår som en framkomlig väg. Tips: Det kan vara lättare att få spelarna att rollspela om de har ett visst överläge i samtalet. 

En annan lämplig situation kan vara en scen som är en lustfylld avstickare/paus i det egentliga uppdraget. I väntan på att skeppet ska avgå kan RP roa sig bäst de vill i hamnen.  

Vad tror du skapar bra förutsättningar för rollspelande i ditt äventyr?

/Calle

3 kommentarer:

kosta sa...

Den första situationen leder ofta till diskussion om hur mkt rollspelande i övertalasituationer ska hjälpa färdighetsslag - oftast är RP vältaligare än spelaren. Mao kanske inte den bästa rollspelsgrejen hos oss.

kosta sa...

Den andra situationen - avstickare - blir ofta rolig men kan ibland konsumera asmkt tid, mer tid än nöje.

Jag upplever att rollspelande i planering av olika saker om det då finns en slp närvarnade är roligt, alt i konfrontationer där "slag" inte spelar roll - ett bra exempel är scenen på arkeologiska institutet i scenariot Ljusblommans Mörka Blad.

Calle sa...

Bra kommentarer exempel du kom med! Planeringar kan vara ganska intensiva och engagerande (roliga) så med SLP närvarande förstår jag att det kan bli riktigt bra rollspelande. Och i planeringssituationer brukar inte finnas många tärningsslag som stör (jämfört med övertalningsscener).