bröd och skådespel

2 dec. 2010

2. Mål

Okej, jag fortsätter med att slå in öppna dörrar och prata om det självklara. Punkt nummer två på den osorterade listan över egenskaper/ingredienser som bra äventyr bör ha är...

MÅL

Ett bra äventyr bör ha ett tydligt mål. Enklast kan detta uppnås med ett väldefinierat uppdrag. (Däremot inte sagt att enklast alltid är bäst.) Ett sådant mål/uppdrag kan vara: En köpman anlitar rollpersonerna för att återta den värdefulla last som orcherna har rövat från karavanen. Spåren på överfallsplatsen leder till en ravin i skogen.

Kolla att ditt äventyr verkligen har ett mål - och att målet blir tydligt för rollpersonerna. Det kan förvisso vara okej med enstaka scener där målet är otydligt men det måste alltid finnas någon slags drivkraft. I äventyrets absoluta början finns kanske inget uppdrag ännu. RP:nas mål är att tjäna pengar och ha ett intressant liv. Det duger som mål för stunden.

Mål kan förstås finnas på flera olika nivåer. Det finns stora övergripande mål och det finns små delmål. Det viktigaste är att det stora övergripande målet är tydligt. Vilka delmålen är längs vägen, det får visa sig allt eftersom. Att målet är tydligt betyder inte att orsaken till problemen är avslöjade. RP kan ha som mål att få stopp på bortrövandet av jungfrur utan att veta att det är en ond kult som utför dåden.

/Calle

Inga kommentarer: